• Vi kan administrere byggeprosessen din, planlegge gjennomføring og koordinere alle fag som skal bidra i prosjektet.
  • Vi kan også være ansvarlig søker, sende nabovarsel, søke om igangsettelse, midlertidig brukstillatelse og ferdigattest.