INTERIØR-BETONG

  • Vegger
  • Trapper
  • Slipte betonggulv
  • Himlinger

EKSTERIØR-BETONG

  • Støttemurer
  • Trapper
  • Blomsterkasser
  • Benker
  • Bålplasser